Co jsou solfeggio frekvence a jak působí

Zvuk má nepopiratelný vliv nejen na naši psychiku, ale taky na naše zdraví. V tomto článku se dozvíte 9 tónů, které na nás mají blahodárnější vliv než ostatní. Jedná se o takzvané solfeggio frekvence. Podívejte se, které tóny to jsou, a jak konkrétně vám můžou pomoct.

Současné frekvence hudebních tónů

Každý zvuk má nějakou frekvenci (rychlost vlnění) a v historii se pro vytváření hudby používaly v různých oblastech různé výšky tónů. To znamená, že ladění nástrojů se v minulosti hodně lišilo. Dnes se tóny odvozují většinou od jednočárkového (komorního) „a“, jehož frekvence je stanovená na 440 Hz.

Někdo uvádí, že takto stanovená výška tónu „a“ není harmonická, a přiklání se k tomu, že příznivější pro člověka je odvodit stupnici od komorního „a“ ve frekvenci 432 Hz, která odpovídá vypočtu hudebních tónů podle Pythagora. Často se můžete dočíst že mocnosti (hlavně prý Německo) za 2. světové války schválně zvolili frekvenci 440 Hz, protože je prý atonální a podporuje poslušnost. Toto tvrzení ale není podložené, jednotná nová frekvence byla stanovena proto, že se hudebníci po celém světe snažili sjednotit ladění nástrojů, aby se jejich společná hudba dala poslouchat, což při různém ladění vůbec nebylo jednoduché.

Standard komorního „a“ se hledal prakticky v průběhu celého 19. a 20. století a různí hudebníci a hudební školy či orchestry navrhovali různé výšky tónů. Ve hře bylo i ladění podle 432 Hz, ale na začátku 20.století začalo převažovat ladění 439 Hz, tedy ještě před nástupem Hitlera k moci. Teprve v roce 1955 Hz bylo komorní „a“ ve výšce 440 Hz přijato jako standard Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), tedy dávno po 2. světové válce.

Takže ať už je účinek tohoto ladění jakýkoli, osobně bych v tom neviděla zlý úmysl. Byl to výsledek dlouhých dohadů a kompromisů v hudební sféře. Přechod z 439 Hz na 440 Hz se například udál proto, že tón 439 Hz bylo obtížné nasimulovat v elektronické hudbě a dál s ním pracovat, kvůli tomu, že je to prvočíslo. Při tvorbě současné stupnice se zkrátka vzalo v úvahu hodně faktorů, ovšem hledisko vlivu hudby na člověka se zřejmě vynechalo. Pravděpodobně to v diskuzích o standardu nehrálo roli. V tom je rozdíl mezi moderní a středověkou dobou. Dnes se na věci díváme především prakticky a vědecky a z našeho konání se vytratila touha pátrat po skutečném významu a neviditelném vlivu věcí.

Navíc pokud by nějaká skupina lidí úmyslně prosadila způsob ladění, který v nás vyvolává poslušnost, sama by se přece vydala napospas takové hudbě a riskovala by, že i na ni budou mít takové tóny nepříznivé účinky, což mně osobně nedává smysl.

A jak se na hudbu dívali naši předci?

Dřívější frekvence tónů

Starověká a středověká (hlavně církevní) stupnice se zřejmě pohybovala v těchto tónech:

UT (DO): 396 Hz

RE: 417 Hz

MI: 528 Hz

FA: 639 Hz

SOL: 741 Hz

LA: 852 Hz

Slabiky přiřazené k tónu se nazývají jako solmizační slabiky (italsky solfeggio) a pomáhají rozpoznat a zpívat konkrétní výšku tónu. Slabika SI se do stupnice přidala až v 18. století, do té doby se používaly hexachordy (6 tónové stupnice). Dnes používáme při zpívání stejné slabiky, jako v minulosti, ale máme k nim přiřazené jiné frekvence. Přesto se tyto léčivé frekvence nazývají jako solfeggio.

Solmizační slabiky zavedl Guido z Arezza v 11. století, aby urychlil proces učení se melodií chorálů. Inspiraci našel v raně středověkém chorálu Ut queant laxis z 8. století, kde se na začátku slov vyskytovaly právě dnes známé slabiky UT (DO), RE, MI, FA, SOL, LA.

Další tři tóny k základním 6 frekvencím přibyly díky lékaři Dr. Leonardovi G. Horowitzovi, který zkoumal jejich účinky a rozšířil solfeggio frekvence o další přírůstky: 174 Hz, 285 Hz a 963 Hz. Zkoumal vliv frekvencí na vodu a následně zkoumal její zmrzlé krystaly. Zjistil, že voda po působení určitého tónu vytváří jiné struktury krystalu po zmražení. Cokoli konzumujeme má nějakou strukturu a každá taková struktura na nás nějak působí. Například frekvenci 528 Hz nazval jako tón lásky.

Jaká byla skutečná výška tónů ve středověku se můžeme dnes jen dohadovat. Nicméně solfeggio frekvence vychází z matematiky a odráží tehdejší vnímání čísel, které nazýváme jako posvátnou geometrii. V tomto vnímání vše se vším souvisí, vše má nějaký důvod a význam a je to v dokonalém vzájemném souladu. Ostatně od starověku je hudba považovaná za součást matematické vědy. Je tedy skutečně možné, že frekvence odpovídají tehdejším zvyklostem při hraní a zpívání.

Ačkoli i tehdy byly jistě různé oblastní zvyklosti. Naladění nástroje se neodvíjí jen od matematiky, ale taky od hudebníka, který ladí, od pomůcek které k tomu případně používá a také od teploty prostředí, ve které je nástroj lazen. Navíc o přesném měření frekvencí si hudebníci v minulosti mohli nechat tak akorát zdát a nastavení absolutně přesné frekvence pro běžného hudebníka bylo prakticky nemožné. Takže očekávat od starověku nebo středověku plnění nějakého jednoho standardu je samozřejmě přehnané.

Vždyť ani dnes není standard ladění vždy na 100% dodržen, například paradoxně v Německu se v orchestrech hojně používá ladění podle komorního „a“ 443 Hz, tedy v rozporu se stanovenou frekvencí 440 Hz.

A jaké jsou v solfeggio frekvencích matematické souvislosti?

Součet jednotlivých čísel v každé frekvenci dá vždy číslo 3,6 nebo 9:

174 Hz ->1+7+4=12 -> 1+2=3

528 Hz -> 5+2+8=15 -> 1+5=6

639 Hz -> 6+3+9=18 -> 1+8=9

Ostatně tato čísla (3, 6 a 9) jsou prostoupena celou solfeggio stupnicí a tóny jsou tak v přesné matematické harmonii.

Kromě toho když k jednomu z tónů přičteme číslo 111, vyjde nám následující solfeggio tón:

174 Hz+111=285 Hz+111=396 Hz atd.

Jak působí solfeggio frekvence na tělo?

Ať už bylo ladění nástrojů v minulosti jakékoli, nelze popřít, že určité frekvence na nás mají blahodárný vliv. Hudební tón je vlastně jen sluchový vjem rozvlněného vzduchu. Dá se říct, že prakticky všechno ve vesmíru je nějaké vlnění. Některé rozsahy vln jsou mimo naše schopnosti vnímat to jako zvuk (třeba radiové vlny) a některé rozsahy právě slyšíme jako tóny. Vlnění má vliv nejen na molekuly vzduchu, ale působí také na hmotné věci jako je naše tělo, mozek a buňky, které rozvibrovává v souladu se svou frekvencí.

Vliv frekvencí na naše zdraví znovu objevil v 70. letech 20. století fyzik Dr. Joseph Puleo, který vnesl toto téma na veřejnost. Vyzkoumal, že existuje 6 frekvencí, které mají mimořádný efekt na vitalitu, pohodu a zdraví našeho těla. Pozdější výzkumy od dalších vědců toto tvrzení opakovaně potvrzují.

Z výzkumů z roku 1988 biochemika Dr Glena Reina vyplývá, že solfeggio frekvence dokonce dokáží ovlivnit naše tělo na úrovni DNA a umí ho opravit.

Solfeggio frekvence jsou odrazem vlnění, které se vyskytuje v přírodě, a proto je pro nás prospěšné takové zvuky poslouchat. Pokud se vystavíme těmto frekvencím, naše tělo (buňky) se začnou instinktivně ladit na přírodní rytmy a mají tak možnost lépe fungovat a dělat svou práci.

Subjektivně po poslechu solfeggio frekvencí můžeme vnímat vnitřní klid, uvolnění, snížení stresu, pohodu a sounáležitost. Kromě toho nám tyto tóny mohou zprostředkovat duchovní zážitky jako je vnímání jednoty s vesmírem, prohloubení intuice či harmonizace čaker.

Podle všeho mají solfeggio zvukové vlny schopnost také pomáhat našim buňkám rychleji se hojit, opravovat poškozené části DNA, také obecně navracet náš systém do původního harmonického stavu a trénovat mozek, aby měl schopnost si lépe pamatovat a být v dobré kondici.

Podívejte se na uváděné účinky jednotlivých solfeggio frekvencí:

1. Solfeggio frekvence 174 Hz

Zvukové vlny frekvence 174 Hz

Tato frekvence se přirovnává k přírodním anestetikům. Pomáhá při chronických bolestech, při zotavování nebo například při migréně. V případě akutních záležitostí pomůže zklidnit psychiku a rychleji se dostat z šoku. Uklidňuje naše orgány na hluboké úrovni a dodává nám pocit bezpečí. Ulevuje od stresu a přináší vnitřní klid a vysokou koncentraci pro práci.

Podrobnější účinky a frekvenci k použití pro vaše meditace získáte po zakoupení Balíčku frekvencí na tomto odkazu: Solfeggio frekvence a binaurální rytmy.

2. Solfeggio frekvence 285 Hz

Zvukové vlny frekvence 285 Hz

Pomáhá rychleji hojit tkáně a umí zkrátit čas regenerace například popálenin. Posiluje imunitní systém a podporuje celý organismus v harmonické spolupráci. Navrací tkáně do jejich původní podoby. Umí zacelit také poškozená místa v auře.

Podrobnější účinky a frekvenci k použití pro vaše meditace získáte po zakoupení Balíčku frekvencí na tomto odkazu: Solfeggio frekvence a binaurální rytmy.

3. Solfeggio frekvence 396 Hz

Zvukové vlny frekvence UT (DO) 396

Rozpouští a odplavuje nové i staré pocity viny, strachu a zármutku. Dokáže se spojit s naším nevědomím a rozvolnit staré vzorce a potlačené pocity, které nám už neslouží. Díky tomu je tato frekvence významným podpůrným prostředkem při rozpouštění bloků, které nám brání dosahovat našich cílů.

Podrobnější účinky a frekvenci k použití pro vaše meditace získáte po zakoupení Balíčku frekvencí na tomto odkazu: Solfeggio frekvence a binaurální rytmy.

4. Solfeggio frekvence 417 Hz

Zvukové vlny frekvence RE 417 Hz

Pomáhá nám snadněji procházet změnami v životě. Pročišťuje tělo i prostor od negativní energie. Dokáže proniknout až do nevědomí a zahojit traumata. Tím maže vliv minulých nepříjemných událostí na naše současné přemýšlení a chování. Odstraňuje negativní myšlenky a limitující vzorce. Příznivě podporuje buňky a DNA v jejich činnosti.

Podrobnější účinky a frekvenci k použití pro vaše meditace získáte po zakoupení Balíčku frekvencí na tomto odkazu: Solfeggio frekvence a binaurální rytmy.

5. Solfeggio frekvence 528 Hz

Zvukové vlny frekvence MI 528 Hz

Tento tón se nazývá jako frekvence lásky a univerzální léčitel. Dodává energii našim buňkám a tkáním a alkalizuje je. Pomáhá vytvářet antioxidanty a tím podporuje vše živé, přispívá k omlazení a také posiluje imunitu. Chrání centrální nervový systém a tím i naše duševní zdraví. Uzdravuje naše tělo na všech úrovních a navrací DNA do dokonalého stavu. Podporuje transformaci, hluboké zkušenosti a osvícení, protože propojuje naše vědomí a nevědomí. Pomáhá aktivovat tvořivost.

Podrobnější účinky a frekvenci k použití pro vaše meditace získáte po zakoupení Balíčku frekvencí na tomto odkazu: Solfeggio frekvence a binaurální rytmy.

6. Solfeggio frekvence 639 Hz

Zvukové vlny frekvence FA 639 Hz

Vytváří pozitivní energii a vše uvádí do souladu. Podporuje harmonické vztahy a pomáhá řešit vztahové problémy jak v blízkých, tak i ve vzdálených vztazích. Umožňuje čilou komunikaci buněk a může být také prostředkem pro komunikaci s jinými sférami.

Podrobnější účinky a frekvenci k použití pro vaše meditace získáte po zakoupení Balíčku frekvencí na tomto odkazu: Solfeggio frekvence a binaurální rytmy.

7. Solfeggio frekvence 741 Hz

Zvukové vlny frekvence SOL 741 Hz

Dokáže očistit buňky od toxinů a elektromagnetického smogu. Probouzí intuici a posiluje v nás schopnost vyjádřit se a nacházet řešení. Vede nás směrem k pravdivému, prostému duchovnímu životu. Máme větší jasno, co je pro nás dobré a jaké jídlo je pro nás zdravé. Máme pocit jistoty, důvěry a ukotvení.

Podrobnější účinky a frekvenci k použití pro vaše meditace získáte po zakoupení Balíčku frekvencí na tomto odkazu: Solfeggio frekvence a binaurální rytmy.

8. Solfeggio frekvence 852 Hz

Zvukové vlny frekvence LA 852 Hz

Prohlubuje intuici a vede k osvícení. Působí na třetí oko a otevírá ho. Propojuje nás s naším vnitřním vedením a výrazně se nám otevírá přístup k intuici. Díky tomu se probouzí naše vnitřní síla a my máme možnost se seberealizovat. Odchází destruktivní energie, hněv, přehnané přemýšlení, úzkostlivé myšlenky. Dodává energii našim buňkám.

Podrobnější účinky a frekvenci k použití pro vaše meditace získáte po zakoupení Balíčku frekvencí na tomto odkazu: Solfeggio frekvence a binaurální rytmy.

9. Solfeggio frekvence 963 Hz

Zvukové vlny frekvence 963 Hz

Otevírá korunní čakru a aktivuje šišinku. Umožňuje procítit jednotu s vesmírem a propojit se světlem. Odstraňuje mentální mlhu a umožňuje nám zažít jasnost myšlenek a záměrů. Propojuje s bohem. Probouzí naše vyšší vědomí, díky kterému můžeme zažít skutečný vnitřní mír.

Podrobnější účinky a frekvenci k použití pro vaše meditace získáte po zakoupení Balíčku frekvencí na tomto odkazu: Solfeggio frekvence a binaurální rytmy.

Jak poslouchat solfeggio frekvence

Frekvence většinou bývají součástí nějaké hudby, takže je lze pohodlně poslouchat jakkoli je vám to příjemné. Neexistuje nějaké pevné doporučení, ale pokud chcete zaznamenat významné pozitivní výsledky, zkuste poslouchat frekvenci denně po dobu několika týdnů. V takovém případě může stačit vnímat frekvenci několik minut denně.

Pokud chcete okamžitý významný efekt, pusťte si hudbu na hodinu i déle.

Frekvence může mít lepší účinky, když se budete soustředit jenom na ni a nebudete kromě poslechu dělat nic jiného. Ale zase záleží na vašem cíli a jak rychle si změnu přejete.

Zdroje:

Wikipedie- Ut queant laxis

Wikipedie – Komorní tón

Prnewswire – Dr. Leonard Horowitz

Relaxmelodies – The science behind solfeggio frequencies

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů